Kommuner skal ha to ulike nummer i merverdiavgiftsregisteret

FMVA Kap 2 - Registreringsplikt

Kommunale og fylkeskommunale virksomheter som har ordinær omsetning og kommunale/fylkeskommunale virksomheter som i hovedsak tilgodeser egne behov, anses som to forskjellige avgiftssubjekter. Det betyr at kommunene skal registreres på to ulike nummer i merverdiavgiftsregisteret, og at det skal beregnes mva ved levering av varer og tjenester mellom de to avgiftssubjektene. Dette presiseres i årets merverdiavgiftshåndbok (2018)


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud