Kontoplan-spørsmål fra 2017 om KOSTRA

Kommunenes og fylkeskommunenes spørsmål i 2017 til Fylkesmannen og Kommunaldepartementet er nå besvart og tilgjengelige i vår KOSTRA-SPØRSMÅL

Kommunenes og fylkeskommunenes spørsmål i 2017 til Fylkesmannen og Kommunaldepartementet er nå besvart av disse og gjort tilgjengelige i KOSTRA spørsmål. Spørsmål fra 2017 som ikke tidligere er dekket i KOSTRAhjelp er nå innarbeidet der i relevante arter og funksjoner.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud