Kontroll av finansiell rapportering - TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS)

Tags: IFRS

Vurdering av om inntektsbaserte avskrivninger er i tråd med IAS 38.98, som sier at avskrivningsmetode skal velges ut fra foretakets forventede mønster for forbruk av de fremtidige økonomiske fordelene som ligger i eiendelen.

TGS har historisk benyttet inntektsbaserte avskrivninger i tråd med etablert nasjonal- og internasjonal bransjepraksis.

Endringer i IAS 38, som gjaldt fra regnskapsåret 2016, klargjør at det er en presumsjon at inntekter ikke er et uttrykk for forbruket av de fremtidige økonomiske fordelene av en immateriell eiendel, da inntektene som regel gjenspeiler faktorer som ikke er direkte knyttet til forbruk av de økonomiske fordelene som ligger i eiendelen. Det er bare under bestemte omstendigheter at denne antakelsen kan avkreftes ifølge IAS 38.98A. Dersom mønsteret ikke kan fastsettes på en pålitelig måte, skal den lineære metoden benyttes ifølge IAS 38.97.

I tråd med IAS 38 konkluderte TGS med at en lineær avskrivningsplan måtte legges til grunn i årsregnskapet for 2016.

Les mer i Finanstilsynets brev.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud