KOSTRA hovedveileder 2019

Regnskapet for kommuner og fylkeskommuner gir viktig grunnlag for nøkkeltall i KOSTRA - som igjen er grunnlag for politiske prioriteringer og beslutninger om kommende års budsjett. Da er det viktig at regnskapet som sendes inn til SSB er korrekt.

KOSTRA hovedveilederen 2019 gir deg en kortfattet oversikt over alle KOSTRA-arter og -funksjoner som skal benyttes ved kommunens budsjettering og regnskapsføring. Er grunnlagsjobben gjort riktig, vil rapporteringen gjøres bare en gang, og du vil kunne hente ut riktige KOSTRA-tall hos SSB når de publiseres.

DIB har med utgangspunkt i KOSTRA hovedveilederen og mva-håndboken laget et oppslagsverktøy - KOSTRAhjelp. KOSTRAhjelp gir deg svar på det meste når det gjelder budsjettering, kontering og mva-behandling. Verktøyet er alltid oppdatert, har tusenvis av søkeord som gir treff på art og funksjon og hjelper deg med vurderinger i forhold til mva-spørsmål.

Andre temaer fra KOSTRA hovedveilederen og fra regnskap- og økonomiregelverket som regulerer kommunesektoren er gjort lettfattelig og lett søkbart i DIB. Her finner du også sjekklister for momsbehandling, årsregnskap, avstemmingsskjemaer mv særlig rettet mot kommunal sektor og mva-kompensasjonsberettiget virksomhet.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud