KOSTRA hovedveileder 2019

Ingen nye KOSTRA arter eller funksjoner og ingen utgår i 2019. I hovedsak er det presiseringer og ny definisjon av nøkkeltall på konsernnivå

Det er ingen nye KOSTRA arter eller funksjoner, og ingen av artene eller funksjonene fra 2018 utgår i 2019. Endringer fra 2018 til 2019 er markert særskilt i Hovedveilederen og endringer/presiseringer er innarbeidet i KOSTRAhjelp.no.

Regnskapet for kommuner og fylkeskommuner gir viktig grunnlag for nøkkeltall i KOSTRA - som igjen er grunnlag for politiske prioriteringer og beslutninger om kommende års budsjett. Da er det viktig at regnskapet som sendes inn til SSB er korrekt. KOSTRAhjelp er et oppslagsverk som er enkelt å bruke og gir alle som skal kontere en regning raskt svar for å finne riktig konto og tjeneste, eller art og funksjon i KOSTRA-språket, når du bestiller eller konterer en regning.

Er grunnlagsjobben gjort riktig, vil rapporteringen gjøres bare en gang, og du vil kunne hente ut riktige KOSTRA-tall hos SSB når de publiseres.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud