MVA-kompensasjon for borettslag og sameier

Sentrale forhold vedrørende de nye reglene om momskompensasjon for borettslag og boligsameier som trådte i kraft 1. januar 2017 er redegjort for i eget tema.

Sentrale forhold vedrørende de nye reglene om momskompensasjon for borettslag og boligsameier som trådte i kraft 1. januar 2017 er redegjort for i eget tema. Gjennomgangen tar blant annet for seg

  • hva som skal til for å oppnå rett til kompensasjon,
  • hvilke anskaffelser som gir rett til kompensasjon og
  • krav til dokumentasjon som er nødvendig for å oppnå kompensasjon.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud