Nå kan også advokater og regnskapsførere bekrefte kontantinnskudd

Reglene ble endret med virkning fra 2. mai 2018

Tidligere var det kun revisor og finansforetak som kunne bekrefte mottatt aksjeinnskudd. Dersom aksjeinnskuddet ved stiftelse eller kapitalforhøyelse utelukkende skal gjøres opp i penger, kan også advokat og autorisert regnskapsfører avgi en slik bekreftelse. I dib finner du maler som kan brukes som utgangspunkt for en slik bekreftelse. Se nedenfor. Malene er også tilgjengelig fra sjekklistene for kapitalforhøyelse og stiftelse.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud