Ny agendabeslutning vedrørende investering i et tilknyttet selskap

Tags: IFRS

Hvordan en investor skal regnskapsføre en transaksjon der investor skyter inn eiendom, anlegg og utstyr (PPE) i et nystiftet TS i bytte mot andeler i selskapet.

IFRIC (IFRS Interpretations Committee) har mottatt en forespørsel vedrørende hvordan en investor skal regnskapsføre en transaksjon der investor skyter inn eiendom, anlegg og utstyr (PPE) i et nystiftet TS i bytte mot andeler i selskapet.

Forespørselen omfatter følgende problemstillinger:

  • om det gis unntak fra krav i bestemte IFRS standarder når det er en transaksjon under felles kontroll transaksjon
  • om en investor skal innregne gevinst eller tap når det skytes inn PPE i et TS hvor det også er andre investorer hvordan gevinst eller tap beregnes, og
  • hvordan kostpris på investeringen i TS'et fastsettes - på grunnlag av virkelig verdi av PPE skutt inn eller virkelig verdi av den anskaffete eierandelen i TS'et

I «NIFRIC 0118 IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures» kan du lese mer. Komiteen konkluderte med at dagens standardverk gir et tilstrekkelig grunnlag for å regnskapsføre denne type transaksjoner, og at det dermed ikke er behov for å legge dette til agendaen for standardsetting.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud