Ny IA-avtale for 2019-2022

Tags: Personal

Konsekvenser for arbeidsgiver

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 18 desember den femte intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Avtalen gjelder for perioden 2019 til 2022.

De to nasjonale målsetningene i den nye avtalen er:

  • sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • frafallet skal reduseres.

Konsekvenser for arbeidsgivere

  • Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet, og det vil derfor ikke lenger være snakk om IA-virksomheter.
  • Det vil ikke lenger være noen plikt til å tilby utvidet egenmelding. Virksomheter som tidligere har vært bundet av utvidet egenmelding (gjennom gammel IA avtale) velger selv om dette skal videreføres. Den nye IA avtalen oppfordrer til videreføring og også til at virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding vurderer å innføre dette. Det blir foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte.
  • Alle får når tilgang til NAV Arbeidslivssenter, tidligere var Arbeidslivssenteret forbeholdt IA-virksomheter.
  • Det vil bli etablert bransjeprogram i bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall.

Les mer på regjeringen.no.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud