Ny personvernlov (GDPR) trolig utsatt til 1. juli

For å få på plass det nye lovverket må GDPR-forordningen innlemmes i EØS-avtalen. Det har blitt forsinkelser i dette leddet som følge av regler om folkeavstemming i Lichtenstein.

Regjeringen la frem forslag til ny personvernlov 23. mars 2018. Det har vært klart lenge at EUs frist på 25. mai kan være vanskelig å nå, selv om proposisjonen ble levert raskere enn opprinnelig forventet.

Regjeringen ønsker ifølge rett24.no ikke å la den nye personvernloven tre ikraft før GDPR er blitt en formell del av EØS-avtalen. Innlemmelse i EØS-avtalen kan tidligst skje ved neste møte i EØS-komiteen, som vil holdes 31. mai. Når komiteen har sagt sitt så vil ikke beslutningen kunne tre i kraft før alle EFTA-landene har godkjent den. I Lichtenstein er det en måneds frist for et eventuelt krav om folkeavstemning, slik at konstitusjonelle forbehold ikke kan oppheves før tidligst omkring 1. juli.

Den gamle lovgivningen vil gjelde for EØS-området inntil den nye trer i kraft. Det antas ikke at forsinkelsen på en drøy måned vil få konsekvenser av betydning. Se nærmere på rett24.no.

NHO melder at de ikke ønker forsinket personvernlov, og har nå bedt justiskomiteen på Stortinget undersøke om det likevel er mulig å få reglene på plass fra 25. mai. For bedrifter med virksomhet i utlandet og for utenlandske privatkunder, er forsinkelse ikke heldig. Heller ikke for utenlandske selskaper med norske kunder. De må forholde seg til forskjellige regler, og det må kundene deres også ifølge NHO. I henvendelsen til justiskomiteen har NHO også tatt opp det store behovet bedriftene vil ha for veiledning, som Datatilsynet må bidra til å dekke.

Siden endringen i reglene kommer uansett om lovens ikrafttredelsestidspunkt er 25. mai eller 1. juli, anbefales virksomhetene å ikke utsette arbeidet med å få på plass GDPR-reglene i egen organisasjon.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud