Ny sjekkliste - arbeid av barn og ungdom

Sjekklisten er nyttig for alle arbeidsgivere som skal ansette barn og ungdom. Den skiller mellom barn under 13 år, 13-15 år og 15-18 år.

Arbeidsmiljøloven kapittel 11 og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12 inneholder regler om arbeid av barn og ungdom. Det er blant annet regler for hva slags type arbeid som er tillatt, egne grenser for arbeidstid, bestemmelser om risikovurdering med mer.

Sjekklisten gjør reglene mer tilgjengelige og du kan få den informasjonen som er relevant for deg ved å sortere på aldersgruppen som er akutell.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud