Nye agendabeslutninger fra IASB

Tags: IFRS

I mars kom fire nye agendabeslutninger som gjelder de nye standardene IFRS 9 og IFRS 15.

Agendabeslutningene gir deg begrunnelsen for IASBs tolkningsorgan, IFRIC-IC, sine beslutninger om ikke å utarbeide en tolkning av en aktuell problemstilling. Selv om IASB presiserer at agendabeslutninger ikke endrer gjeldende standarder og heller ikke skal anses som tolkningsuttalelser, så representerer de allikevel en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås i praksis.

Bruk av IFRS som regnskapsspråk kan være utfordrende for regnskapsprodusentene og -brukerne. IFRIC-IC har hittil i 2018 allerede fattet 5 agendabeslutninger, hvorav 4 av dem gjelder de to nye standardene IFRS 9 og IFRS 15. Se hva de gjelder her:


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud