Nye personvernregler fra 2018 - GDPR

Alle bedrifter som behandler personopplysinger påvirkes av de nye reglene som følger av EUs forordning for personvern (GDPR) og som blir norsk lov i mai 2018.

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.

Dagens personvernregler er utarbeidet for en annen tid og teknologi enn den vi har i dag. Reglene har ikke endret seg i takt med den teknologiske utviklingen. Innsamling av stadig mer persondata via internett-tilkoblinger muliggjør økt sporing av brukeres adferd. GDPR-regelverkets formål er at det skal være et mer moderne, ensartet og harmonisert personregelverk på tvers av EU/EØS.

Les mer om temaet Nye personvernregler fra 2018 - GDPR.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud