Nye særavtaler for reiser i og utenfor Norge

Tags: Lønn

Statens særavtaler for dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenlands gjelder fra og med 22. juni 2018.

De to særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge (utenlandsavtalen) og dekning av utgifter til reise og kost innenlands (innenlandsavtalen) er nå reforhandlet. Avtalene gjelder fra og med 22. juni 2018. De gamle avtalene gjelder fram til og med 21. juni 2018.

For innenlandsavtalen er det gjort følgende endringer:

 • satser for dagsreiser
   22.06.18-31.12.1801.01.18-21.06.18
  ReisetidKostgodtgjørelseKostgodtgjørelse
  6-12 timer kr 297 kr 289
  Over 12 timer kr 552 kr 537

 

 • satser for reiser med overnatting
   22.06.18-31.12.1801.01.17-21.06.18
  ReisetidKostgodtgjørelseKostgodtgjørelse
  Reise med overnatting over 12 timer (døgndiett) kr 754 kr 733
  Reiser som varer ut over hele døgn

  fom. 6 tom. 12 timer kr 297 -
  over 12 timer (uten overnatting) kr 552 -
  Utgifter til overnatting (losji)Utgifter
  Nattillegg udokumenterte kr 430 kr 430
  Overnatting på hotell og lignende (dokumenterte) Dekkes etter regning kr 1 800

 

 • måltidstrekk
  Fom. 22. juni 2018 skal måltidstrekket beregnes med 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgndietten. Dette gjelder også for måltidstrekk på dagsreiser.
  Tom. 21. juni 2018 trekkes det med de samme prosentsater for frokost, lunsj og middag, men med utgangspunkt i den akutelle diettsatsen.

 • kilometergodtgjørelse
  Satsen er redusert til 3,90/km fra 4,10/km. Satsen gjelder også for elbiler og uansett kjørelengde. Tromsø-satsen er fjernet. For arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen, dekkes et tillegg på kr 0,10 pr. km i tillegg til kilometersatsen.

For utenlandsavtalen er det gjort følgende endringer:

 • satser for dagsreiser
   22.06.18-31.12.1801.01.17-21.06.18
  ReisetidKostgodtgjørelseKostgodtgjørelse
  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse Ingen godtgjørelse
  Fra og med 6 inntil 12 timer 50% av statens sats for land/by 2/3 av statens sats for land/by
  Fra og med 12 timer Statens sats for land/by Statens sats for land/by

 

 • satser for reiser med overnatting
    22.06.18-31.12.1801.01.17-21.06.18
  ReisetidKostgodtgjørelseKostgodtgjørelse
  Fra og med 12 timer Statens sats for land/by Statens sats for land/by
  Reiser som varer ut over hele døgn


  inntil 6 timer Ingen godtgjørelse Ingen godtgjørelse
  fra og med 6 inntil 12 timer 50% av statens sats for land/by Statens sats for land/by
  fra og med 12 timer Statens sats for land/by

 

 • Nye satser for diett for de enkelte landene
 • kilometergodtgjørelse følger innenlandsavtalen som før
 • Måltidstrekk
  Fom. 22. juni 2018: Måltidstrekkene tilsvarer 20% for frokost, 30% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen i vedkommende land/by.
  Tom. 21. juni 2018: Måltidstrekkene tilsvarer 10% for frokost, 40% for lunsj og 50% for middag av døgnsatsen i vedkommende land/by.

 • Kompensasjonstillegg utland
  Satsen er økt fra kr 491 til kr 515 per døgn utover 12 timer.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud