Nye satser for leger og avtalespesialister

Nytt per capita-tilskudd, altså beløpet fastlegene får per pasient på lista, er 486 kroner. Ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege er gjeldende fra 1. juli 2018.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt en forskrift med takster ved behandling hos lege.

Takstene er i tråd med staten sitt siste tilbud i forhandlingen med Legeforeningen om oppgjøret for fastlegene. Inntekt til legene økes med 2,8 prosent. Dette gjelder fastlegene og avtalespesialistene. I tillegg økes per capita-tilskuddet med 100 millioner kroner. Dette er et tilskudd som fastlegene får per pasient de har på lista. Nytt per capita-tilskudd er 486 kroner. Forskriften vil være gjeldende fra 1. juli 2018.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud