Nytt skjema for bilgodtgjørelse etter statens satser

Tags: Lønn

Skjemaet splitter i kjøring over og under 10 000 km og viser skattepliktig og skattefritt beløp.

Skjemaet brukes av de som får bilgodtgjørelse etter statens satser. Statens satser for 2018 er per dags dato de samme som statens satser for 2017, og vil gjelde inntil forhandlingene om statens særavtaler for reiser er avsluttet, og nye særavtaler for 2018 foreligger.

Det er også laget et eget skjema for godtgjørelse etter statens satser ved kjøring med elbil.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud