Nyttige verktøy til bruk i revisjon

Tags: Revisjon

Er du kjent med alt det nyttige revisjonsmaterialet du har tilgang til i dib? Du finner det nå samlet i en portal for maler og sjekklister.

I tillegg til en rekke revisjonsprogram samt maler for engasjementsbrev, villighetserklæringer og fullstendighetserklæringer, har du i portalen tilgang til praktiske verktøy som for eksempel:

  • Planleggingsanalyse
  • Totalavstemming av lønn og mva
  • Beregning av utbytte ved lån til aksjonær
  • Beregning av fordelsbeskatning for fri bil


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud