Oppbevaring av styre- og generalforsamlingsprotokoller, regnskapsmateriale mv

Oppbevaringsmåte /oppbevaringsmedium

Selskapsdokumentasjon og regnskapsmateriale kan oppbevares elektronisk, se eget tema i dib: Oppbevaring av regnskapsmateriale og selskapsdokumentasjon.

Du finner også et tema om Oppbevaringstid.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud