Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Veiledende forutsetninger til bruk ved beregning av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser er oppdatert per 31. august 2018.

Norsk RegnskapsStiftelse oppdaterer halvårlig veiledende forutsetninger for beregning av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i regnskapet etter IAS 19 “Ytelser til ansatte” og NRS 6 “Pensjonskostnader”. Veiledning er nå oppdatert for bruk i årsregnskapet 2018.

Det enkelte selskapet må selv fastsette forutsetningene basert på egne konkrete vurderinger av forventet økonomisk utvikling samt forhold i egne pensjonsordninger. Det kan derfor være nødvendig å avvike fra enkelte av anbefalingene. Videre kan den økonomiske utviklingen medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen oppdateres nærmere selskapets balansedag.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud