Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger

Veiledende forutsetninger til bruk ved beregning av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser er oppdatert per 31. august 2018.

Norsk RegnskapsStiftelse oppdaterer halvårlig veiledende forutsetninger for beregning av ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser i regnskapet etter IAS 19 “Ytelser til ansatte” og NRS 6 “Pensjonskostnader”. Veiledning er nå oppdatert for bruk i årsregnskapet 2018.

Det enkelte selskapet må selv fastsette forutsetningene basert på egne konkrete vurderinger av forventet økonomisk utvikling samt forhold i egne pensjonsordninger. Det kan derfor være nødvendig å avvike fra enkelte av anbefalingene. Videre kan den økonomiske utviklingen medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen oppdateres nærmere selskapets balansedag.


Ønsker du tilgang
til dette innholdet?

Prøv dib i 1 uke

Prøv dib nå

Vi sender deg også gjerne et uforpliktende tilbud.

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud