Opprettelse av eierseksjonssameie - sjekkliste og vedtekter

Sjekklisten viser deg hvordan du søker om seksjonering.

Du finner sjekklisten og mal for vedtekter her: Opprettelse av eierseksjonssameie. Den kan brukes både ifm boligsameier og sameier med næringsformål.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud