Opptaksfusjon - flere overdragende selskaper

I vår sjekkliste for fusjoner har vi nå også fått opptaksfusjon med flere overdragende selskaper.

Ved en opptaksfusjon, hvor overtagende selskap overtar overdragende selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser som en helhet, kan det være flere overdragende selskaper. I våre sjekklister systematiserer og omtaler vi de selskapsrettslige kravene i kronologisk rekkefølge, slik at det er enkelt å gjennomføre opptaksfusjonen fra A til Å. I tillegg finner du eksempler på alle dokumentene som må utarbeides.

I sjekklisten for fusjon finner du nå også dokumentmaler for opp til fire overdragende selskaper.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud