Personal portal - maler og sjekklister på ett sted

I portalen Personal - maler og sjekklister finner du en oversikt over nyttige verktøy innen fagområdet Personal.

Finn frem og få oversikt

I tillegg til å søke deg frem til aktuelt innhold, kan du nå også bruke denne portalen for å finne den malen eller sjekklisten du er ute etter, eller for å få en oversikt over verktøy tilgjengelig innenfor fagområdet Personal.

Portalen er delt inn i flere underavsnitt:

  • Ansettelse
  • Oppfølging av arbeidstakere
  • Sykefravær
  • Ferie
  • Permisjonssøknader
  • Opphør av arbeidsforhold
  • Permittering
  • HMS
  • Andre maler og sjekklister


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud