Regnskapsrapportering av KOSTRA 2018

Forberedelser til KOSTRA-rapporteringen for regnskapsåret 2018 er i gang. Filoppbygging og konvertering av årsregnskapet finner du i egen veileder hos SSB. Riktig kontering kan du sjekke i KOSTRAhjelp.no

Kontering på riktig art og funksjon er viktig for korrekt rapportering til staten (SSB) om kommunens ressursbruk. Sjekk i KOSTRAhjelp.no om du gjør dette riktig i din kommune.

KOSTRA regnskapstall er viktig grunnlag for riktige KOSTRA-nøkkeltall som ofte benyttes som som grunnlag for endring i prioriteringer og dermed i kommunens budsjettarbeid. Også pressen bruker dataene for å sammenligne f.eks enhetskostnader per bruker i din kommune med nabokommunens ressursbruk.

All relevant informasjon om selve rapporteringen finner du på SSBs sider KOSTRA innrapportering.

Hvordan datautvekslingen mellom kommuner/fylkeskommuner og staten blir mest mulig effektiv, og hvilke rapporter som skal sendes inn, finner du i SSBs Oppslagshefte til hjelp ved KOSTRA-rapportering av regnskap.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud