Regulering av grunnbeløpet i folketrygden

Det nye grunnbeløpet på kr 96 883 gjelder fra 1. mai 2018.

Regulering av grunnbeløpet

Grunnbeløpet i folketrygden øker fra kr 93 634 til kr 96 883 fra 1. mai 2018. Dette er en økning på kr 3 249, som tilsvarer 3,47 %.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud