Revisjonselskapets holdingselskap - tilsynsavgift

Tags: Revisjon

Holdingselskaper som har flertallet av de stemmeberettigede aksjene må være godkjent som revisjonsselskap ifølge Finanstilsynet.

Generelt

Revisorforeningen har bedt Finanstilsynet om en klargjøring av forståelsen av revisorloven § 3-5 første ledd nr. 2 og utlikning av tilsynsavgift på godkjente revisjonsselskaper som er holdingselskaper.

Godkjenning

Finanstilsynet slår fast i brevet til Revisorforeningen at holdingselskaper som har flertallet av de stemmeberettigede aksjene må være godkjent som revisjonsselskap selv om holdingselskapet er eid 100 % av en godkjent revisor.

Tilsynsavgift

Revisorforeningen mener at tilsynsavgiften for holdingselskapene bør settes til null ettersom de ikke leverer revisjonstjenester. Finanstilsynet er ikke enig og mener at alle enheter under tilsyn skal betale tilsynsavgift da avgiften ikke avgjøres av hvilke ressurser Finanstilsynet bruker på den aktuelle tilsynsenheten.

Revisjonsplikt

Selskap som det blir ført tilsyn med etter finanstilsynsloven § 1 er også revisjonspliktige.

Revisorforeningens forslag til løsning

Krav om godkjenning, tilsynsavgift og revisjonsplikt kan unngås hvis det eksempelvis opprettes flere aksjeklasser i det operative revisjonsselskapet:

  • B-aksjene, eiet av holding, kontrollerer kapitalen og rett på utbytte, mens
  • A-aksjene, eiet av statsautoriserte og registrerte revisorer, kontrollerer stemmene

I et slikt eksempel hevder Revisorforeningen at det ikke vil være nødvendig med godkjenning for eier av B-aksjene.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud