SAF-T formatet er fastsatt

Skattedirektoratet har med hjemmel i bokføringsforskriften § 7-8 (2) fastsatt standard for innhold og format ved gjengivelse av elektronisk bokførte opplysninger.

Standarden inneholder dokumentasjon til bruk for systemleverandørene ved implementering
av SAF-T:

 • Regnskap (Financial data)
 • Standard mva koder (VAT/Tax codes)
 • Kassasystem (Cash Register)

Det opplyses om at mapping tillates mot:

 • Standard kontoplan
 • KOSTRA kontoplan
 • Næringsoppgave 1 (RF-1175)
 • Næringsoppgave 2 (RF-1167)
 • Næringsoppgave 3 (RF-1170)
 • Næringsoppgave 4 (RF-1173)
 • Næringsrapport Skatt for enkeltpersonforetak (RF-1349)
 • Næringsrapport Skatt for aksjeselskap (RF-1342)
 • Skattemelding for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1, side 6-9

Kodelistene oppdateres med årlig frekvens i forbindelse med skjemarevisjon og fastsettelse av næringsoppgavene. Estimert tidshorisont for årlig publisering av oppdaterte kodelister som gjelder inneværende inntektsår er november/desember.

I første omgang publiseres kodeliste tilhørende Næringsoppgave 1 (RF-1175), Næringsoppgave 2 (RF-1167) og KOSTRA kontoplan. De resterende kodelistene samt kodelister med engelsk oversettelse vil bli publisert fortløpende.

Skjema versjon 1.1 gjøres tilgjengelig når det er satt i produksjon i Altinn, estimert i løpet av april 2018.

For ytterligere informasjon om formatene, se Skattedirektoratets kunngjøring.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud