Tilskudd til nye læreplasser

Kommuner og fylkeskommuner kan søke KS om tilskudd til nye læreplasser og kvalifisering til fagarbeidere.

Søknad og retningslinjer for tilskudd

Kommuner og fylkeskommuner kan nå søke KS om tilskudd til nye læreplasser og til kvalifisering for å bli fagarbeider. Det er særskilt stort behov for fagarbeidere som helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider. KS har satt av inntil 30 mill. kroner i tariffperioden til disse to tiltakene og søknadsfristen er 1.oktober 2018.

På KS sine hjemmesider finner du B-rundskriv nr. 4-2018, retningslinjer og søknadsskjema.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud