Virksomhetsoverdragelse - ny dokumentmal

Ny dokumentmal for virksomhetsoverdragelse.

Ny dokumentmal for virksomhetsoverdragelse.

Virksomhetsoverdragelse kan skje ved at aksjene eller innmaten i selskapet overdras.Ved innmatsalg overdras eiendeler i selskapet som driftsmidler, omløpsmidler, immaterielle rettigheter, forretningsverdi etc. Hele virksomheten eller deler av virksomheten kan overdras. Ved aksjesalg overdras aksjer.

Du bør foreta en grundig vurdering av hvilken transaksjonsmåte du er mest tjent med både om du er selger eller kjøper av virksomheten. Foruten skattemessige forhold kan både forretningsmessige, organisatoriske og andre juridiske forhold være av betydning for valget.

I boken Om oppkjøp av selskaper og virksomhet finner du masse nyttig informasjon. I tillegg til aksjekjøpsavtale (kort versjon) har vi nå også dokumentmal for kjøp/salg av innmat.


Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud