Oppdatering av NARFs utvidede kontoplan

Oppdateringen er gjort på bakgrunn av endringene i NRS 8 (og tilsvarende i NRS 3), samt tilpasning til endringer i enkelte poster i næringsoppgave 2 (RF-1167).

Nye kontoer:

 • konto 8922 Avsatt tilleggsutbytteog konto 8923 Avsatt ekstraordinær utbytte

 • kontogruppe 388x Gevinst ved avgang av immatr. eiendeler og varige driftsmidler (post 3880 i næringsoppgave 2)
  • konto 3881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • konto 3882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • konto 3889 Motkonto balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

 • kontogruppe 389x Gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidler (post 3885 i næringsoppgave 2)
  • konto 3891 Salgssum finansielle anleggsmidler
  • konto 3899 Motkonto balanseverdi finansielle anleggsmidler

 • kontogruppe 788x Tap ved avgang immatr. eiendeler og varige driftsmidler (post 7880 i næringsoppgave 2)
  • konto 7881 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftspliktig salg
  • konto 7882 Salgssum immatr. eiendeler og varige driftsmidler, avgiftsfritt salg
  • konto 7889 Motkonto, balanseverdi solgte immatr. eiendeler og varige driftsmidler

 • kontogruppe 789x Tap ved avgang finansielle anleggsmidler (post 7885 i næringsoppgave 2)
  • konto 7891 Salgssum finansielle anleggsmidler
  • konto 7899 Motkonto balanseført verdi solgte finansielle driftsmidler

Som et resultat av to nye poster i næringsoppgave 2 skal følgende kontoer nå linkes mot post 8074 Gevinst ved realisasjon av aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler:

 • konto 8007 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, innenfor fritaksmetoden
 • konto 8008 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i datterselskap, utenfor fritaksmetoden
 • konto 8017 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i foretak i samme konsern, innenfor fritaksmetoden
 • konto 8018 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i foretak i samme konsern, utenfor fritaksmetoden
 • konto 8027 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, innenfor fritaksmetoden
 • konto 8028 Gevinst/tap ved realisasjon av aksjer/andeler i tilknyttet selskap, utenfor fritaksmetoden
 • konto 8077 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden
 • konto 8078 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden

Det samme gjelder for disse kontoene som skal linkes mot post 8174 Tap ved salg av aksjer egenkapitalbevis og fondsandeler:

 • konto 8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden(jf. konto 8007, 8017 og 8027)
 • konto 8178 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler, utenfor fritaksmetoden (jf. konto 8008, 8018 og 8028)

For mer se NARFs kommentarer til versjon 11, "Oppdatert kontoplan etter endringer mht tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte".

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud