Oppdatert publikasjon: Årsavslutning 2014

EY-publikasjonen "Årsavslutning 2014" er på plass og er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk.

Presentasjon av regnskapsmessige problemstillinger er inndelt etter regnskapslinjene i regnskapsloven. For hver regnskapspost er hovedreglene og enkelte spørsmål kommentert. Forhold som er felles for flere regnskapslinjer er omtalt under den balansepost som kommer først. For regnskapsposter som gjelder både resultat og balanse, er diskusjonene rundt regnskapspostene omtalt først og fremst under de respektive balansepostene.

Boken inneholder en omtale av regnskapsplikten og dens konsekvenser, revisjonsplikten, samt en oversikt over viktige tidsfrister. Det gis videre en oversikt over enkelte sentrale forhold knyttet til regelverket i aksjelovene, herunder reglene for utbytte og konsernbidrag.

På skatteområdet er det i kapittel 14-16 beskrevet sammenhengen og forskjeller mellom regnskap og skatt. De ulike skattemodellene er presentert i kapittel 19-23. I kapittel 17 og 18 og i kapitlene 24-31 gjennomgås forskjellige temaer innenfor selskapsbeskatning, lønns- og formuesbeskatning samt merverdiavgift.

Boken dekker ikke problemstillinger knyttet til avleggelse av regnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) eller forenklet IFRS. For omtale av IFRS viser vi til EY-publikasjonene (#IFRS i Norge 7. utgave;#).

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud