Overgangsordningen for krav til rapportering om samfunnsansvar videreføres

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2014 og 2015.

Endringene i regnskapsloven om rapportering om samfunnsansvar trådte i kraft 1. juni 2013. I påvente av forskriftsregler som regulerer rapportering etter internasjonale standarder, fastsatte Finansdepartementet overgangsregler. Finansdepartementet fastsatte 11. desember endringsforskrift som viderefører overgangsreglene for regnskapsårene 2014 og 2015.

Overgangsreglene åpnet for at rapportering etter Global Compact og Det globale rapporteringsinitiativet for regnskapsåret 2013 kunne erstatte redegjørelsen som kreves etter regnskapsloven § 3-3 c første ledd. Unntaket innebærer at selskapene ikke nødvendigvis må styrebehandle sine samfunnsansvarsrapporter.


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud