Overgangsregel for oppbevaringskravet i bfl. § 13 første ledd nr. 2 og endring av krav til salgsdokumentet i bff. § 5-1-2 tredje ledd

Finansdepartementet har vedtatt en overgangsregel knyttet til oppbevaringskravet i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2. Det er også foretatt en justering i bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd.

Fra og med regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2012 kan de bokføringspliktige unnlate å utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, jf. bokføringsloven § 5, under forutsetning av at regnskapssystemet har funksjon for lukking av perioder.

F.o.m 7. september 2012 må alle selgere som er aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) eller filial av utenlandsk selskap (NUF) påse at salgsdokumentet i tillegg til tidligere krav også skal inneholde:

  • ordet "Foretaksregisteret",
  • hovedkontorets adresse og
  • dersom selger er under avvikling skal dette framgå av salgsdokumentet

se bff. § 5-1-2 tredje ledd, fjerde til sjette punktum.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud