Oversikt regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt

Vi har laget en oversikt over hvilke selskapstyper som har regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt og hvilke kriterier som må være oppfylt.

Visste du at advokaters plikter følger av advokatforskriften og derfor er uavhengig av organisering og størrelse? Oversikten dekker ulike organisasjonsformer, fra AS og ASA til samvirkeforetag og økonomiske foreninger.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud