Personfradrag

Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).

Generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt (personfradrag)
2017 2016
Klasse 1 kr 53 150 kr 51 750
Klasse 2 kr 78 300 kr 76 250

Alle enslige skattytere liknes i skatteklasse 1. Skattytere med forsørgeransvar for ektefeller skattlegges i klasse 2.

Det gis særskilt fradrag i alminnelig inntekt i Finnmark og Nord-Troms jf. sktl. § 15-5.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

Be om tilbud

Våre kunder