Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen gjelder løsningene dib og kontohjelp som utvikles og markedsføres av DIBkunnskap AS (974 389 511). Som bruker av våre løsninger, aksepterer du de retningslinjer som beskrevet i denne erklæringen.

Innsamling og bruk av informasjon

Når du besøker nettløsningene våre loggføres følgende opplysninger automatisk:

  • Dato og tidspunkt
  • Hvilken nettleser du benytter
  • Hvilket operativsystem enheten din kjører
  • Din IP-adresse
  • Eventuell Web-adresse du klikket deg via for å gå videre til våre løsninger.

De overnevnte opplysningene benytter vi for interne anonyme statistikker og oversikter som lar oss måle trafikken på løsningene våre, samt kunne bruke som underlag hvis det skulle oppstå feil som krever nærmere undersøkelser.

I tillegg loggfører vi følgende tilleggsopplysninger når du automatisk eller manuelt logger deg inn i løsningene våre:

  • Dato og tidspunkt når innloggingen skjer
  • Hvilken sesjons-ID du fikk tilordnet

Basert på brukernavnet og passordet ditt henter vi ut hvilken tilgang din bruker har i løsningene, tidligere historikk, samt eventuelle utfyllinger og favoritter du har lagret i løsningen.

Informasjonskapsler

Løsningene våre benytter både midlertidige og permanente informasjonskapsler for å holde rede på at du har tilgang, og for automatisk å kunne logge deg inn igjen senere, forutsatt at du har krysset av under innlogging for at du vil huskes fra gang til gang. Dette kan systemet huske i opptil 30 dager fra du var inne sist, mens du må logge deg inn på nytt med brukernavn og passord på nytt så snart denne perioden har utløpt.

Informasjonssikkerhet

Vi har gjort tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte de personlige opplysningene og andre data du registrerer hos oss. Dette gjelder både mot tap, manipulering og uautorisert tilgang. Alle medarbeidere hos oss som er involvert i behandlingen av slike data er underlagt egne taushetserklæringer og avtaler i henhold til norsk lov.

Teknisk informasjonssikkerhet

All kommunikasjon med våre løsninger skjer via såkalt SSL kryptering. SSL kryptering sørger for at all informasjon som sendes mellom din nettleser og våre løsninger er kryptert og ikke i klartekst som er leselig for en tredjepart. For å være sikker på at løsningen du kobler deg til, faktisk tilhører DIBkunnskap, benytter vi sertifikater fra en av de mest pålitelige sertifiseringsorganene på nettet. For å få bekreftet dette kan du klikke på nøkkelsymbolet/personvernikonet i nettleseren din.

Tilgang til personlig informasjon

Som kunde kan du når som helst få tilgang til din personlige informasjon og oppdatere denne ved å logge inn med brukernavn og passord på nettstedet vårt.

Deaktivering

Når abonnementet ditt på en tjeneste fra DIBkunnskap avsluttes eller utløper, deaktiveres kontoen din og er ikke lenger tilgjengelig. DIBkunnskap forbeholder seg imidlertid retten til, på ubestemt tid, å lagre informasjon som er innhentet gjennom bruk av løsningen. Hvis du ønsker å gjenåpne kontoen din hos oss, er den tidligere innsamlede informasjonen fremdeles tilgjengelig.

Endringer i denne erklæringen

DIBkunnskap kan fra tid til annen gjøre endringer i denne erklæringen, og du blir gjort oppmerksom på slike endringer gjennom informasjonen om tidspunktet for siste oppdatering i dette dokumentet. Vi oppfordrer kundene våre til jevnlig å sjekke om denne erklæringen er blitt oppdatert.

 

Sist oppdatert: 05.01.2015