Prinsipputtalelse: Avgiftsunntatte tolke- og oversettingstjenester

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om at tolke- og oversettingstjenester som ytes overfor mindreårige asylsøkere omfattes av avgiftsunntaket i mval. § 3-4.

Direktoratet konkluderer med at i de tilfeller der det er oppnevnt en representant etter vergemålsloven og utlendingsloven for enslig mindreårig asylsøker, vil nødvendige tolketjenester være omfattet av unntaket for sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-4 første ledd. I den grad Fylkesmannen fatter vedtak om at også utgifter til oversettelsestjenester dekkes, vil også disse tjenestene omfattes av avgiftsunntaket.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud