Prosessbeskrivelse og maler for kapitalforhøyelse som kombinerer tingsinnskudd og kontantinnskudd

Flere kunder har etterspurt verktøy som gjør det enkelt å gjennomføre en kapitalforhøyelse med både kontant- og tingsinnskudd. Vi har nå laget en prosessbeskrivelse med tilhørende maler som er tilpasset aksjeinnskudd i form av både tingsinnskudd og kontantinnskudd.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud