Prosessbeskrivelser og dokumentpakker

I dib finner man et bredt utvalg av prosessbeskrivelser og dokumentpakker for ulike typer egenkapital transaksjoner/prosesser som følger av aksjelovene.

Fyll ut alle dokumentene knyttet til en prosess i én operasjon med Dokumentgenerator+.
Med Dynamiske Sjekklister+ har du oversikten underveis og verktøyet til enkelt å dokumentere hvert steg i prosessen.

Avvikling

 • Avvikling av aksjeselskap
 • Avvikling av allmennaksjeselskap

Fisjon og Fusjon

 • Fisjon over landegrensene (AS/ASA)
 • Fisjon ved nystiftelse (AS/ASA)
 • Fisjon-fusjon (AS/ASA)
 • Fravalg av revisjon
 • Fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap (AS/ASA)
 • Fusjon mellom to heleide datterselskap (AS)
 • Fusjon over landegrensene (AS/ASA)
 • Fusjon ved opptak (AS/ASA)

Kapitalnedsettelse

 • Kapitalnedsettelse til andre formål (AS/ASA)
 • Kapitalnedsettelse til dekning av tap (AS/ASA)

Kapitalforhøyelser

 • Kapitalforhøyelse med kontantinnskudd (nytegning) (AS/ASA)
 • Kapitalforhøyelse med kontantinnskudd (øke pålydende) (AS/ASA)
 • Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd (AS/ASA)
 • Kapitalforhøyelse ved fondsemisjon (AS/ASA)
 • Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (AS/ASA)
 • Kapitalforhøyelse ved styrefullmakt (AS/ASA)

Omdanning

 • Omdanning fra ansvarlig selskap (ANS/DA) til aksjeselskap (AS)
 • Omdanning fra AS til ASA
 • Omdanning fra ASA til AS
 • Omdanning fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap
 • Omdanning fra NUF til AS
 • Omdanning fra kommandittselskap (KS) til aksjeselskap (AS)

Stiftelse

 • Stiftelse av aksjeselskap med innskudd i annet enn penger
 • Stiftelse med kontantinnskudd (AS/ASA)
 • Stiftelse av aksjeselskap uten revisor (kontantinnskudd)
 • Stiftelse av allmennaksjeselskap med innskudd i annet enn penger

Andre prosesser

 • Avtaler med aksjeeiere el. medlemmer av selskapets ledelse (AS/ASA)
 • Opptak av konvertible lån (AS/ASA)
 • Opptak av konvertible lån ved bruk av styrefullmakt (AS/ASA)
 • Vedtektsendringer (AS/ASA)
 • Nedsettelse av overkursfond (AS/ASA)
 • Konsernfusjon (AS/ASA)
 • Søknad om børsnotering - oversikt over prosessen
 • Opprettelse av enkeltpersonforetak
 • Valg og registrering av styremedlemmer (AS/ASA)
 • Tvangsinnløsning av aksjer etter krav fra selskapet (AS/ASA)

Få tilgang til maler i dib

Gratis demotilgang

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder