Registrering i Brønnøysundregistrene

Gebyrer for registrering og tinglysing Altinn Papir
Registrering av AS, ASA, KS, selskap med begrenset ansvar kr 5666 kr 6797
Registrering av enkeltpersonforetak, ANS, foreninger mv. kr 2265 kr 2832
Prospekt kr 2265
Gebyrer for endringer som skal kunngjøres Elektronisk
Kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon mv. kr 2832

Endring av foretaksnavn, deltakersammensetning, ansvarsandeler og fratreden som deltaker i ansvarlig selskap og partrederi

kr 2265
Andre endringer
Sletting av foretak pga. avvikling Gratis
Enhetsregisteret: Registrering, endringer, sletting Gratis
Regnskapsregisteret: Registrering av årsregnskap Gratis
Løsøreregisteret: Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant, leasing, factoring og andre dokumenter kr 1473
Løsøreregisteret: Tinglysing av utleggsforretninger Gratis
Ektepaktregisteret: Tinglysing av ektepakt kr 1473
Forsinkelsesgebyr ved innsending av årsregnskap
Første 8 uker 1R kr 860 per uke
Neste 10 uker 2R kr 1720 per uke
Neste 8 uker 3R kr 2580 per uke

Se satsene i Forskrift om gebyr for tjenester fra Brønnøysundregistrene.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder