Regnskap

Det komplette verktøyet for deg som jobber med regnskap. Enten du har spørsmål i forbindelse med den løpende bokføringen eller trenger oppdatert informasjon og veiledning i årsoppgjøret, så vil dette oppslaget gi deg raske svar og de praktiske verktøyene du trenger.

Prøv dib nå

Samarbeidspartner

Årsregnskap og årsoppgjør

Oppslag

 • Temaer for årsoppgjørsposteringer
 • Veiledning til årsoppgjøret

Maler og sjekklister

 • Eksempelregnskap med noter for små og øvrige foretak (norsk/engelsk)
 • Notesjekklister (GRS) for for små, øvrige og store foretak, stiftelser og ideelle organisasjoner - GRS
 • Årsoppgjøret - sjekkliste
 • Årsberetning - maler og sjekkliste for små, øvrige og store foretak samt stiftelser og ideelle organisasjoner
 • Årsplan - sjekklister for handlinger gjennom året
 • Avstemmingsskjemaer (90+ )

Kilder

 • Regnskapsloven - norsk og engelsk, samt andre relevante lover og forskrifter
 • EY kommentarer til regnskapsloven
 • Regnskapsstandarder (NRS)
 • Forarbeider til relevante lover
 • Relevante rettsavgjørelser
 • Uttalelser og artikler fra DnR, EY, Finanstilsynet, Justisdepartementet m.m

Bokføring og kontering

Oppslag

 • 300+ konteringsveiledninger
 • Veiledninger per konto i SAF-T kontoplan

Maler og sjekklister

 • Sjekkliste for bokføring per bransje
 • Sjekkliste for personallister
 • Sjekkliste for reiseregning og dokumentasjon

Kilder

 • Bokføringsloven og bokføringsforskriften samt andre aktuelle lover og forskrifter
 • Bokføringsstandarder (GBS)
 • God regnskapsføringsskikk
 • Uttalelser og artikler (150+)
 • Relevante rettsavgjørelser og vedtak 

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud