Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014

Årsrapporten omhandler både høringsutkast ny norsk regnskapsstandard, høringsutkast til kapittel 100 i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak, som gjelder fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden, samt høringsutkast endringer i NRS(F) Fisjon, NRS (HU) Fisjon.

Årsrapporten erstatter de tidligere statusrapportene, men gir som før en oversikt over endringer i standarder, høringsutkast, veiledninger og uttalelser som er foretatt siden forrige statusrapport, og prosjekter under arbeid omtales. Det gis også en oversikt over arbeidsplanene i Regnskapsstiftelsen.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud