Reisefradrag

Når samlede reiseutgifter overstiger bunnfradraget på kr 22 000 (2016 og 2017) gis det fradrag med kr 1,56 (2017) og kr 1,50/km (2016) inntil 50 000 km (likt for 2016 og 2017) for reise mellom hjem og arbeidssted (korteste strekning). Det gis fradrag med kr 0,76/km (2017) og kr 0,70/km (2016) for reisestrekning over 50 000 km (likt for 2016 og 2017). Faktiske utgifter til bom og/eller ferge som til sammen overstiger kr 3 300 i året, får man fradrag for hvis reisetiden med bil er to timer kortere tur-retur enn når du bruker rutegående transportmiddel, se FSFIN § 6-44-4.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder