Renter for beskatning av kraftforetak

Inntektsåret 2016

Inntektsåret 2015

Normert risikofri rente, jf. FSFIN § 18-8-1

0,5%

0,7%

Fremføring av ubenyttet fradrag for naturressursskatt etter sktl. § 18-2 (4) 4. pkt, jf. FSFIN § 18-8-2

0,8%

0,9%

Friinntekt etter sktl. § 18-3 (3) bokstav b, jf. FSFIN § 18-8-3 første punktum.

0,5%

0,7%

Fremføring av negativ grunnrente etter sktl. § 18-3 (4) 2. pkt, jf. FSFIN § 18-8-3 annet punktum

1,9%

2,0%

Rente etter sktl. § 18-3 (9) bokstav a, jf. FSFIN § 18-8-3 tredje punktum

0,4%

0,5%

Kapitalisering ved verdsettelsen av formue i kraftanlegg, jf. sktl. § 18-5 (9), se FSFIN § 18-8-4

4,5% 4,5%

Departementet beregner og kunngjør rentene for det enkelte inntektsår i januar i året etter inntektsåret.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder