Renter på restskatt og for mye innbetalt skatt

Rentesatser for inntektsåret 2013/12

Personlige skattytere Upersonlige skattytere

Rente på restskatt/resterende skatt

1,08% 1,08%

Rentegodtgjørelse (for mye innbetalt)

1,08% 1,08%

Rentegodtgjørelse på tilleggsforskudd

1,08%

Fra og med avregning for inntektsåret 2010, er renter ved skatteavregning lagt om fra fastrente til løpende renter.

Personlige skattytere

Rentetillegget på restskatt er 1,08 prosent per år, beregnet fra 1. juli 2013 til forfall første termin restskatt i 2014.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 1,08 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2013 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2014.
Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 1,08 prosent per år fra 31. mai 2014 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Upersonlige skattytere

Rentetillegget på restskatt for upersonlige skattytere (aksjeselskap m.v.) er 1,08 prosent per år, beregnet fra 15. mars 2014 og frem til forfall for restskatten.

Ved for mye innbetalt forskudd på skatt innbetalt senest 31.mai, er rentegodgjørelsen 1,08 prosent per år av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 15.mars 2014 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder