Representasjon

Maksimumsbeløp for fradragsberettiget bevertning av kunde eller forretningsforbindelser:

Fom. 2016 Fom. 2015
Uteservering kr 451 per person kr 440 per person

Gjelder bevertning på spisested i nærheten av arbeidsstedet dersom det ikke er rimelige serveringsmuligheter på arbeidsstedet for det antall personer det gjelder, se Takseringsreglene § 2-3-6 annet ledd og FSSD § 6-21-2 (1) fjerde punktum.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder