Revisjon

Som revisor er det viktig å holde seg oppdatert på endringer i lover og standarder samt å ha lett tilgang til maler/erklæringer/sjekklister.

Prøv dib nå

I samarbeid med DnR har vi laget en omfattende database som er praktisk rettet mot revisors arbeid. I tillegg har vi utarbeidet skreddersydde temaer for å besvare utvalgte problemstillinger innenfor revisorbransjen.

For revisorer er fagområdet Revisjon inkludert i Proff+ pakken.

Praktiske verktøy

Praktiske verktøy

 • Veiledning og dokumenter i forbindelse med nye klienter/fratredelse
 • Revisjonsberetninger (40+)
 • Erklæringer (100+)
 • Sjekklister

Oppdaterte kilder

 • Revisorloven (norsk og engelsk) m/forskrifter og forarbeider
 • Lovkommentarer til revisorloven (forfatter: Hans Cordt-Hansen)
 • Lovspeil
 • God revisorskikk
 • Internasjonale revisjonsstandarder (ISA)
 • Standarder for attestasjonsoppdrag (ISAE)
 • Standard for kvalitetskontroll (ISQC)
 • Standard for forenklet revisorkontroll (ISRE)
 • Uttalelser, artikler, sirkulærer og veiledninger fra DnR
 • Uttalelser og brev fra Kredittilsynet
 • Relevante rettsavgjørelser

Oversikt

 • Temaer som leder til kilder og praktiske verktøy (se under)
 • Dokumentpakker som har maler tilrettelagt for å utføre en effektiv revisjon
 • Revisjonsprogrammer med tilhørende erklæringer

Dokumentgenerator

Fyll ut alle dokumentene i én operasjon

 • Utarbeid maler og dokumenter på en brøkdel av tiden
 • Se endringene "live" mens du fyller ut
 • Bruk egen stilmal – fonter, linjeavstand, overskrifter osv.

Dynamiske Sjekklister

Tilpass sjekklister til ditt behov – vi oppdaterer ved endringer

 • Lag maler
 • Fjern ikke-aktuelle punkter
 • Legg inn kommentarer
 • Fyll ut sjekklisten direkte i dib
 • Gjenbruk år etter år
 • Bruk ikke tid på å holde sjekklister oppdatert
  – den jobben tar vi

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud