Revisorforeningen påpeker svakhet i nye rutiner i Altinn

I brev til Regnskapsregisteret i mars viser Revisorforeningen til at det for 2013 bare er sendt elektronisk purring ved manglende levering av årsregnskap til regnskapspliktige som hadde registrert e-postadresse i Brønnøysundregistrene.

Som følge av dette har mange fått 45.000 kroner i forsinkelsesgebyr.

I svarbrev fra Finansdepartementet opplyses det om at praksisendringen hos Regnskapsregisteret er en konsekvens av endringene i eForvaltningsforskriften, som trådte i kraft 1. juli 2014, som medfører at dersom forvaltningen har lagt til rette for det, er elektronisk kommunikasjon mellom forvaltningen og næringslivet etter forskriftsendringen gjort obligatorisk.

Relaterte kilder


Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Videoer fra brukerkurs i dib

Videoer gir en god introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett. Bli mer effektiv i dib!

Les mer om kurs

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud