Rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting

Rutineoppdragsregulativet gjelder for arbeidstakere som har falt utenfor reiseregulativet fordi deres reising er en del av deres ordinære tjeneste. Det er fastsatt kostsatser egne for dagreiser som dekker utgifter til bespisning for disse gruppene. Slike utbetalinger er skatte-, trekk- og avgiftsfrie, ei heller oppgavepliktige.

Tidsrom Satser for 2015 Legitimert sats for reiser f.o.m. 1. januar 2014
6 - 9 timer «Særavtale for reiser innenlands for statens regning» og «Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting» er slått sammen for 2015. Se derfor tema "Kostgodtgjørelse - innland - uten overnatting" for satsene i 2015. inntil kr 120
9 - 12 timer inntil kr 200
Over 12 timer inntil kr 310

Det er tre kriterier som er med på å definere om reisen er et rutinemessig fast tjenesteoppdrag eller en tjenestereise jf Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.

  • Reisen må være rutinemessig
  • Det må utføres ordinært arbeid
  • Reisen krever ikke spesiell godkjenning av arbeidsgiver.

Alle tre kriteriene må samtidig være oppfylt for at oppdraget kan anses som rutinemessig.

Utgiftene må legitimeres med bilag og kun inntil ovennevnte satser. Avtalen gjelder ikke for personer med mobilt arbeidssted, for eksempel flybesetning, sjåfører, mannskap på båter.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder