Særfradrag

Særfradrag 2015 2014
Helt særfradrag for uførhet, jf. sktl. § 6-81

Utgår

kr 32 004
For store sykdomskostnader (nedre grense), jf. sktl. § 6-83 kr 9 180 kr 9 180
For enslige forsørgere (ny i 2013)* kr 48 804 kr 48 804

Særfradrag for uførhet:

Er du uførepensjonist får du særfradrag for uførhet når:

  • Du er minst 2/3 ufør - helt særfradrag
  • Mindre enn 2/3 ufør - halvt særfradrag

Endringer fra og med inntektsåret 2012:

Særfradraget for store sykdomsutgifter fases ut over en periode på tre år, se merknadene til sktl. § 6-83.

* Erstatter skatteklasse 2 for enslige forsørgere.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder