Særskilt skattefradrag for pensjonister

Særskilt skattefradrag for pensjonister

2015

2014

Maksimalt beløp kr 30 800 kr 30 000
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt 180 800 kr 175 900
Sats 15,3 % 15,3 %
Nedtrapping, trinn 2
Innslagspunkt kr 273 650 kr 266 900
Sats 6 % 6 %

Særfradrag for alder ble opphevet i 2011. Samtidig ble det innført et nytt skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP.

Samlet pensjonsinntekt er grunnlaget for beregningen av skattefradraget. Samlet pensjonsinntekt omfatter all inntekt som skal skattlegges som pensjon. Arbeidsinntekt, kapitalinntekt, fradrag i inntekten og eventuell formue inngår ikke i beregningsgrunnlaget.

Skattefradraget avkortes når pensjonsinntekten for 2015 (2014) overstiger 180 800 (175 900) kroner.

Se flere aktuelle satser

Ønsker du tilgang til dette innholdet?

Dokumentgenerator

Få gratis demo

Vi sender deg også gjerne
et uforpliktende tilbud.

Kontohjelp

Gjør bokføringen selv

Kontohjelp har svarene du trenger innen bokføring, merverdiavgift og lønn.

Kun kr 900 per bruker/år (eks. mva)

Prøv kontohjelp

Ett verktøy for alle

Gratis demotilgang

Har du ikke dib?

be om tilbud

Våre kunder