Samarbeidspartnere

Våre faglige samarbeidspartnere er ledende aktører innen revisjon, rådgivning og jus. Det beste oppslagsverket får man ved å samarbeide med de beste fagmiljøene.

Hva gjør samarbeidspartnerne?
DIBkunnskaps egen fagavdeling står for all oppdatering og det meste av utviklingen knyttet til innholdet i dib. En del innhold kvalitetssikres rutinemessig av samarbeidspartnerne, mens annet innhold kvalitetssikres ved behov. Dette innebærer at du kan være trygg på at kunnskapen og de praktiske verktøyene er i henhold til lover og regler og at innholdet alltid er praktisk rettet mot din hverdag.

Ernst & Young er samarbeidspartner på fagområdene Regnskap og IFRS. Det verdensomspennende revisjons - og rådgivningsselskapet har ca. 1650 medarbeidere i Norge, fordelt på mer enn 30 kontorer over hele landet.

Proff Forvalt er integrert med Dokumentgenerator. Foretaks- og rolleinfo samt informasjon om aksjeeiere hentes automatisk inn i dokumentene som fylles ut. I produktet Regnskapsanalyse hentes nøkkeltallene fra Proff Forvalt

BDO Advokater AS har mange erfarne selskapsrettsadvokater og er vår foretrukne samarbeidspartner på fagområdet Selskapsrett. Som samarbeidspartner bistår de oss når vi har behov for kvalitetssikring av utvalgt innhold i dib.

Oslo Børs leverer regler, retningslinjer og maler for selskaper med noterte papirer på Oslo Børs.

Universitetsforlaget leverer faglitteratur på områdene Selskapsrett og Skatt.

Revisorforeningen er samarbeidspartner på fagområdet Revisjon. Foreningen for registrerte og statsautoriserte revisorer har per januar 2015 i overkant av 5000 medlemmer.

I Maestro Årsoppgjør er det lagt inn dib-knapper i utvalgte skjermbilder for direkte søk i dib. Dette gir enkel tilgang til informasjon i dib når du er i kontekst og vil virke for alle som har et abonnement på dib.

Advokatfirmaet Sands DA er samarbeidspartener på fagområdet Personal og behersker hele det forretningsjuridiske felt og besitter internasjonal rådgivningserfaring på bred forretningsjuridisk basis.

Våre kunder

Tall og fakta

startet
i
1995
over
20 000
brukere
60%
av revisorene
i Norge
60%
av selskapene
på Oslo Børs